KFH

Pembiayaan Peribadi-i KFH Murabahah

Pelan pembiayaan peribadi dengan kadar keuntungan rendah untuk pekerja bergaji yang memerlukan wang ekstra untuk penggunaan peribadi.

  Memohon online sekarang untuk Pembiayaan Peribadi-i KFH Murabahah

  RinggitPlus akan membantu anda setiap langkah perjalanan

  Anda adalah bersetuju dengan Terma Penggunaan kami bila menaip maklumat perhubungan anda. Kami menghormati dan komited untuk melindungi privasi dan maklumat peribadi anda dengan selamat dan penuh tanggungjawab.

  Permohonan KFH Murabahah Personal Financing-i anda hampir selesai

  Kami memerlukan sedikit lagi maklumat untuk mempermudahkan permohonan anda
  Confirm your application

  Oops. We can't seem to get a quote for you for a while there. Please click "Get Quote" again.

  Your qualifications have not met the requirements of this policy. Don’t worry, you can still check other insurance policies

  Please fill in all fields and enter a valid email

  Thank you for applying with RinggitPlus!

  We’ve sent you an email to help with your application.

  Continue to KFH website

  If you have any questions let us know at [email protected], we'd love to help!

  Follow us to keep in touch and not miss out on offers and promotions.

  View product disclosure sheet.

  Not the personal financing you're looking for? Did you know you can compare all the personal financing in Malaysia?

  Kadar Keuntungan

  Jumlah caj bank anda berdasarkan jumlah pembiayaan & tempoh pembiayaan anda

  Kadar Pembiayaan Tempoh PembiayaanPendapatan AndaKadar Faedah
  RM5000 - RM15000024 sehingga 96 bulanmin. RM360006.88% p.a.

  Fi & Caj

  Yuran sentiasa ada tetapi berapa banyak jumlahnya?

  Kadar Keuntungan / APR
  Sebanyak 6.88% p.a., berdasarkan jumlah dan tempoh pembiayaan
  Duti Setem
  0.5% daripada jumlah keseluruhan
  Fi Penyelesaian Awal
  Tiada Yuran
  Caj Bayaran Lewat
  1% daripada baki yang tertunggak

  Kelayakan

  Adakah anda layak memohon pembiayaan peribadi?

  Pendapatan tahunan minimum
  RM36000
  Umur Minimum
  21 tahun
  Umur Maksimum
  60 tahun
  Status Pemohon
  • Rakyat Malaysia
  • Confirmed and Permanent Staff
  • Salaried employee
  • Public Listed Company employee
  • Multi-National Corporation employee
  • Government-Linked Company employee

  Soalan Lazim tentang Pembiayaan Peribadi-i KFH Murabahah

  Informasi yang anda mungkin ingin ketahui

  Apakah yang saya dapat daripada pembiayaan peribadi ini?

  Pembiayaan Peribadi-i KFH Murabahah ialah pembiayaan tanpa sekuriti patuh Shariah untuk individu berumur antara 21 to 60 years yang pendapatan utamanya tetap setiap bulan.

  Kadar keuntungan adalah rata sepanjang tempoh sehingga 10 tahun dan akan dimaklumkan kepada anda secara terus. Anda boleh mendapatkan pembiayaan antara RM30,000 ke RM250,000, tertakluk pada pemeriksaan kredit anda dan kelulusan oleh KFH.

  Apakah kewajipan saya sebagai pelanggan?

  Anda perlu membayar balik pinjaman, yang terdiri daripada jumlah pokok dan kadar keuntungan, pada setiap bulan sehingga tamat tempoh pembiayaan ini.

  Oleh kerana pembiayaan ini berkadar rata, pembiayaan anda tidak akan terjejas oleh pergerakan kadar asas bank.

  Bagaimanakah cara untuk membayar ansuran bulanan?

  Terdapat beberapa cara mudah untuk anda membayar ansuran bulanan pembiayaan peribadi ini seperti Standing Instruction atau Interbank Giro atau pemindahan segera daripada akaun deposit ke akaun pembiayaan peribadi KFH.

  Adakah saya memerlukan perlindungan Takaful?

  Ya. Anda perlu mengambil Perlindungan Takaful Berkelompok Bertempoh (GCTT) kerana ia meliputi sebarang jumlah yang belum dibayar sekiranya berlaku kematian atau kecacatan kekal menyeluruh.

  Bagi kes-kes penyelesaian awal, anda boleh tuntut rebat sumbangan perlindungan Takaful atas baki pembiayaan.

  Adakah saya memerlukan penjamin atau cagaran?

  Pembiayaan Peribadi-i KFH Murabahah ialah pembiayaan peribadi patuh Shariah tanpa sekuriti dan tidak memerlukan penjamin atau cagaran.

  Apakah dokumen yang perlu saya sediakan?

  Pertamanya, anda perlu melengkapkan borang permohonan pembiayaan peribadi ini. Kemudian, anda juga perlu menyediakan beberapa dokumen seperti berikut:

  Pekerja Bergaji:

  • Salinan MyKad (depan dan belakang)
  • Penyata gaji 3 bulan terkini
  • Penyata EPF untuk caruman 3 bulan terkini.

  Bekerja Sendiri:

  • Salinan MyKad (depan dan belakang)
  • Borang BE dengan resit pembayaran cukai terkini atau Penyata EPF atau salinan Penyata Kewangan yang telah diaudit
  • Sijil Pendaftaran Perniagaan
  • Penyata bank syarikat atau peribadi 6 bulan terkini

  Adakah saya layak untuk memohon pembiayaan peribadi KFH sekiranya saya disenaraihitam?

  Bergantung pada sejarah kredit anda dengan institusi-institusi kewangan yang lain kerana informasi ini (seperti hutang kad kredit, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan atau pinjaman kenderaan terkumpul) akan direkodkan dalam CCRIS / CTOS (ialah sistem yang mengumpul informasi kredit peminjam, bukan menyenaraihitamkan mereka).

  Misal kata anda mempunyai kedudukan kredit yang teruk disebabkan oleh pembayaran tidak tetap, jalan yang terbaik ialah anda patut membuang tabiat tersebut dan memastikan bayaran balik anda sentiasa tepat pada masanya.

  KFH akan lebih cenderung untuk meluluskan permohonan pembiayaan peribadi anda sekiranya anda mampu menguruskan kewangan peribadi, bukannya hutang, dengan cekap.

  Read More