Al Rajhi Bank

Pembiayaan Peribadi-i Al Rajhi

Pembiayaan patuh Shariah Al Rajhi Bank menawarkan kadar keuntungan rendah dan tempoh bayaran balik fleksibel, membolehkan anda memenuhi keperluan peribadi atau meringankan beban hutang.

  Get RM50 Tesco Voucher with Al Rajhi Personal Financing!

  Get RM50 Tesco Voucher with Al Rajhi Personal Financing!

  Memohon online sekarang untuk Pembiayaan Peribadi-i Al Rajhi

  RinggitPlus akan membantu anda setiap langkah perjalanan

  Anda adalah bersetuju dengan Terma Penggunaan kami bila menaip maklumat perhubungan anda. Kami menghormati dan komited untuk melindungi privasi dan maklumat peribadi anda dengan selamat dan penuh tanggungjawab.

  Permohonan Al Rajhi Personal Financing-i anda hampir selesai

  Kami memerlukan sedikit lagi maklumat untuk mempermudahkan permohonan anda
  Confirm your application

  Oops. We can't seem to get a quote for you for a while there. Please click "Get Quote" again.

  Your qualifications have not met the requirements of this policy. Don’t worry, you can still check other insurance policies

  Please fill in all fields and enter a valid email

  Thank you for applying with RinggitPlus!

  We’ve sent you an email to help with your application.

  Continue to Al Rajhi Bank website

  If you have any questions let us know at [email protected], we'd love to help!

  Follow us to keep in touch and not miss out on offers and promotions.

  View product disclosure sheet.

  Not the personal financing you're looking for? Did you know you can compare all the personal financing in Malaysia?

  Kadar Keuntungan

  Jumlah caj bank anda berdasarkan jumlah pembiayaan & tempoh pembiayaan anda

  Kadar Pembiayaan Tempoh PembiayaanPendapatan AndaKadar Faedah
  RM10000 - RM15000024 sehingga 96 bulanmin. RM600009.5% p.a.
  RM10000 - RM15000024 sehingga 96 bulanmin. RM1800004.99% p.a.

  Fi & Caj

  Yuran sentiasa ada tetapi berapa banyak jumlahnya?

  Kadar Keuntungan / APR
  daripada 4.99% p.a. sehingga 9.5% p.a. , berdasarkan jumlah dan tempoh pembiayaan
  Fi Pemprosesan
  Tiada Yuran
  Duti Setem
  0.5% daripada jumlah keseluruhan

  Kelayakan

  Adakah anda layak memohon pembiayaan peribadi?

  Pendapatan tahunan minimum
  RM60000
  Umur Minimum
  25 tahun
  Umur Maksimum
  60 tahun
  Status Pemohon
  • Rakyat Malaysia

  Soalan Lazim tentang Pembiayaan Peribadi-i Al Rajhi

  Informasi yang anda mungkin ingin ketahui

  Bolehkah saya gunakan Pembiayaan Peribadi-i Al Rajhi untuk menyatukan hutang?

  Pembiayaan Peribadi-i Al Rajhi boleh digunakan untuk menyatukan hutang melalui Pemindahan Baki. Anda boleh melangsaikan segala hutang kad kredit atau pinjaman peribadi dengan institusi-institusi kewangan lain pada kadar keuntungan rendah yang kompetitif.

  Selain itu, anda juga boleh menggunakan Pembiayaan Peribadi-i Al Rajhi untuk tujuan lain seperti membeli aset untuk pelaburan, membuat bayaran pendahuluan untuk kenderaan atau rumah baharu, ataupun memenuhi keperluan pendidikan anak-anak dan sebagainya.

  Berapakah jumlah yang boleh saya mohon daripada pembiayaan peribadi ini?

  Al Rajhi Bank menawarkan margin pembiayaan yang tinggi sehingga RM150,000, ataupun 5x dari pendapatan bulanan anda, mana yang lebih rendah. Anda boleh pilih untuk membayar balik dalam tempoh antara 2 hingga 8 tahun.

  Tambahan pula, pembiayaan peribadi ini mempunyai kadar faedah yang rendah dan rata sepanjang tempoh malah tidak memerlukan penjamin dan cagaran, namun tertakluk pada kelulusan Al Rajhi Bank.

  Berapa segerakah Al Rajhi Bank meluluskan pembiayaan peribadi ini?

  Pertama sekali, anda perlu membuka sama ada Akaun Semasa atau Akaun Simpanan dengan Al Rajhi Bank. Proses kelulusan permohonan selalunya akan mengambil masa 24 jam, kemudian wang itu akan disalurkan ke akaun Al Rajhi Bank.

  Apakah fi dan caj yang perlu saya bayar?

  Al Rajhi Bank tidak mengenakan fi pemprosesan, bayaran lewat dan pelunasan awal untuk memudahkan anda mengakses pembiayaan ini.

  Anda hanya perlu membayar Duti Setem berjumlah 0.5% yang akan ditolak daripada jumlah pinjaman keseluruhan, fi Takaful (tertakluk pada jumlah, tempoh biaya dan umur pemohon), dan fi transaksi Bursa.

  Apakah yang akan terjadi sekiranya saya gagal memenuhi kewajipan saya?

  Kewajipan anda adalah membuat bayaran balik bulanan sebelum atau tepat pada masanya sepanjang tempoh pembiayaan peribadi ini. Sekiranya mampu, anda boleh melunaskan pembiayaan ini pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh, malah akan mendapat rebat.

  Jika anda seringkali melewatkan pembayaran balik bulanan, kesannya pada masa akan datang, anda akan mengalami kesukaran memohon produk kewangan lain kerana skor kredit anda sudah terjejas.

  Siapa yang layak memohon Pembiayaan Peribadi-i daripada Al Rajhi Bank?

  Semua warganegara Malaysia berumur 25 tahun ke atas dengan pendapatan bulanan sekurang-kurangnya RM5,000 layak memohon pembiayaan peribadi tidak bercagar ini. Anda hanya perlu menyediakan dokumen-dokumen seperti berikut:

  Pekerja Bergaji

  • Salinan MyKad (depan dan belakang)
  • Penyata gaji 3 bulan terkini dengan Surat Rujukan daripada majikan
  • Penyata bank akaun 3 bulan terkini.

  Bekerja Sendiri

  • Salinan MyKad (depan dan belakang)
  • Sijil Pendaftaran Perniagaan (minimum 2 tahun) dan Perkara-perkara Persatuan (Articles of Association)
  • Penyata bank 6 bulan terkini
  • Borang B terkini daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri
  • Akaun pengurusan draf (audit/bukan audit) 3 tahun terkini
  • Memorandum dan Perkara-perkara Persatuan.

  Adakah saya layak untuk memohon pembiayaan peribadi Al Rajhi Bank sekiranya saya disenaraihitam?

  Bergantung pada sejarah kredit anda dengan institusi-institusi kewangan yang lain kerana informasi ini (seperti hutang kad kredit, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan atau pinjaman kenderaan terkumpul) akan direkodkan dalam CCRIS / CTOS (ialah sistem yang mengumpul informasi kredit peminjam, bukan menyenaraihitamkan mereka).

  Misal kata anda mempunyai kedudukan kredit yang teruk disebabkan oleh pembayaran tidak tetap, jalan yang terbaik ialah anda patut membuang tabiat tersebut dan memastikan bayaran balik anda sentiasa tepat pada masanya.

  Al Rajhi Bank akan lebih cenderung untuk meluluskan permohonan pembiayaan peribadi anda sekiranya anda mampu menguruskan kewangan peribadi, bukannya hutang, dengan cekap.

  Read More