HSBC

Pembiayaan Peribadi-i HSBC Amanah

Pembiayaan peribadi Islamik tanpa rumit, tanpa caj tersembunyi, tanpa penjamin, dan dengan bayaran bulanan mampu milik. Jumlah pembiayaan tinggi sehingga RM150,000 untuk pelanggan baharu dengan pendapatan bulanan serendah RM5,000.

  Get a RM50 Teco Voucher with HSBC Amanah Personal Financing-i

  Get a RM50 Tesco Voucher with HSBC Amanah Personal Financing-i

  Memohon online sekarang untuk Pembiayaan Peribadi-i HSBC Amanah

  RinggitPlus akan membantu anda setiap langkah perjalanan

  Anda adalah bersetuju dengan Terma Penggunaan kami bila menaip maklumat perhubungan anda. Kami menghormati dan komited untuk melindungi privasi dan maklumat peribadi anda dengan selamat dan penuh tanggungjawab.

  Permohonan HSBC Amanah Personal Financing-i anda hampir selesai

  Kami memerlukan sedikit lagi maklumat untuk mempermudahkan permohonan anda
  Confirm your application

  Oops. We can't seem to get a quote for you for a while there. Please click "Get Quote" again.

  Your qualifications have not met the requirements of this policy. Don’t worry, you can still check other insurance policies

  Please fill in all fields and enter a valid email

  Thank you for applying with RinggitPlus!

  We’ve sent you an email to help with your application.

  Continue to HSBC website

  If you have any questions let us know at [email protected], we'd love to help!

  Follow us to keep in touch and not miss out on offers and promotions.

  View product disclosure sheet.

  Not the personal financing you're looking for? Did you know you can compare all the personal financing in Malaysia?

  Kadar Keuntungan

  Jumlah caj bank anda berdasarkan jumlah pembiayaan & tempoh pembiayaan anda

  Kadar Pembiayaan Tempoh PembiayaanPendapatan AndaKadar Faedah
  RM6000 - RM25000024 sehingga 84 bulanmin. RM360004.88% p.a.
  RM50000 - RM25000024 sehingga 84 bulanmin. RM360007.5% p.a.
  RM6000 - RM12000024 sehingga 60 bulanmin. RM6000010.5% p.a.

  Fi & Caj

  Yuran sentiasa ada tetapi berapa banyak jumlahnya?

  Kadar Keuntungan / APR
  daripada 4.88% p.a. sehingga 10.5% p.a. , berdasarkan jumlah dan tempoh pembiayaan
  Fi Pemprosesan
  Tiada Yuran
  Duti Setem
  Tiada Yuran
  Fi Penyelesaian Awal
  Tiada Yuran
  Caj Bayaran Lewat
  1% daripada baki yang tertunggak

  Kelayakan

  Adakah anda layak memohon pembiayaan peribadi?

  Pendapatan tahunan minimum
  RM60000
  Umur Minimum
  21 tahun
  Umur Maksimum
  60 tahun
  Status Pemohon
  • Semua Warganegara
  • Permanent Residents

  Soalan Lazim tentang Pembiayaan Peribadi-i HSBC Amanah

  Informasi yang anda mungkin ingin ketahui

  Pembiayaan Peribadi-i HSBC Amanah ialah pembiayaan patuh Shariah berasaskan kontrak Komoditi Murabahah. Pembiayaan peribadi Islamik ini boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti pembayaran yuran pendidikan anak, percutian keluarga, pengubahsuaian rumah atau bil hospital.

  Apakah ciri unik Pembiayaan Peribadi-i HSBC Amanah?

  Ciri unik pembiayaan peribadi-i HSBC Amanah ialah anda boleh mendapatkan kelulusan segera dengan permohonon yang mudah. Tiada sebarang fi dan caj berkenaan pemprosesan serta Duti Setem akan dikenakan ke atas jumlah pembiayaan anda.

  Seperti yang anda tahu, pembiayaan peribadi ini tidak memerlukan cagaran dan penjamin — anda ialah pemohon dan penjamin!

  Berapakah jumlah yang boleh saya mohon daripada pembiayaan peribadi ini?

  HSBC Amanah menawarkan had pembiayaan yang tinggi sehingga RM150,000 untuk pelanggan semasa, manakala pelanggan baharu boleh memohon sehingga RM120,000. Jumlah pembiayaan minimum mestilah RM6,000 (dalam gandaan RM500) dengan tempoh pembiayaan selama 7 tahun.

  Berapa segerakah boleh saya dapatkan wang tersebut?

  Sekiranya anda telah melengkapkan permohonan pembiayaan peribadi-i HSBC Amanah dengan dokumen yang diperlukan, pembiayaan ini boleh diproses, diluluskan dan dipindahkan ke akaun anda dalam masa 3 hari bekerja.

  Bagaimana untuk menguruskan bayaran balik pembiayaan dan apakah kesannya jika saya gagal?

  Jadual pembayaran balik pembiayaan peribadi-i HSBC Amanah akan diberikan kepada anda setelah anda mensetujui perjanjian ini. Jadual pembayaran balik ini menyatakan jumlah ansuran bulanan yang anda perlu dilunaskan sehingga tamat tempoh pembiayaan.

  Anda adalah diwajibkan untuk membuka Akaun Simpanan atau Akaun Semasa dengan HSBC Amanah sebagai syarat pembiayaan kerana ia akan memudahkan anda untuk melakukan bayaran balik bulanan melalui Standing Instruction.

  Kalau anda tidak membuat bayaran balik dalam jumlah penuh, HSBC Amanah akan mengenakan caj sebanyak 1% sebagai fi pampasan ke atas baki tertunggak. Lebih teruk jika anda menunggakkan lagi bayaran tertunggak tersebut, HSBC Amanah akan meningkatkan kadar keuntungan ke atas pembiayaan tersebut!

  Bolehkah saya menyelesaikan pembiayaan ini sebelum tamat tempoh?

  Ya. Pada bila-bila masa sahaja anda boleh melunaskan jumlah baki pembiayaan ini tanpa dicaj sebarang fi. Tapi sebelum itu, anda perlu memberitahu HSBC Amanah menerusi notis 1-bulan sebelum melangsaikan pembiayaan ini.

  Siapakah yang layak memohon pembiayaan peribadi Islamik ini?

  Individu berumur antara 21 ke 60 tahun memegang MyKad atau status penduduk tetap Malaysia dengan bukti pendapatan yang sah boleh memohon pembiayaan peribadi Islamik ini.

  Untuk pelanggan semasa HSBC dan HSBC Amanah, pendapatan bulanan minimum anda mestilah RM3,000, manakalah pelanggan baharu mestilah berpendapatan sekurang-kurangnya RM5,000 setiap bulan.

  Dokumen apakah yang perlu saya sediakan untuk permohonan pembiayaan peribadi Islamik ini?

  Sekiranya anda ialah pekerja bergaji, anda perlu menyediakan dokumen-dokumen berikut:

  Pendapatan Tetap Pendapatan Tidak Tetap
  • Salinan Kad Pengenalan
  Dan mana-mana daripada yang berikut:-
  • Salinan penyata gaji semasa atau bulan lepas ATAU penyata akaun bank kemasukan gaji untuk 3-bulan terkini
  • Salinan Borang BE terkini dengan resit pembayaran cukai, Borang EA ATAU Penyata EPF
  • Salinan surat perlantikan (jika bekerja kurang dari 3 bulan).
  • Salinan Kad Pengenalan
  Dan mana-mana daripada yang berikut:-
  • Salinan penyata gaji semasa atau bulan lepas ATAU penyata akaun bank kemasukan gaji untuk 3-bulan terkini
  • Salinan Borang BE dengan resit pembayaran cukai ATAU Penyata EPF terkini ATAU Penyata Komisyen Tahunan daripada majikan.

  Sekiranya anda bekerja sendiri, anda perlu menyediakan dokumen-dokumen berikut:

  Bekerja Sendiri
  • Salinan Kad Pengenalan
  Dan mana-mana daripada yang berikut:-
  • Salinan Borang B terkini dengan resit pembayaran cukai ATAU lampiran CP02 ATAU Penyata EPF terkini
  • Salinan Penyata Kewangan Teraudit ATAU Akaun Untung dan Rugi
  • Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat

  HSBC Amanah berhak meminta dokumen-dokumen pendapatan sampingan jika dirasakan perlu.

  Adakah saya layak untuk memohon pembiayaan peribadi HSBC Amanah sekiranya saya disenaraihitam?

  Bergantung pada sejarah kredit anda dengan institusi-institusi kewangan yang lain kerana informasi ini (seperti hutang kad kredit, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan atau pinjaman kenderaan terkumpul) akan direkodkan dalam CCRIS / CTOS (ialah sistem yang mengumpul informasi kredit peminjam, bukan menyenaraihitamkan mereka).

  Misal kata anda mempunyai kedudukan kredit yang teruk disebabkan oleh pembayaran tidak tetap, jalan yang terbaik ialah anda patut membuang tabiat tersebut dan memastikan bayaran balik anda sentiasa tepat pada masanya.

  HSBC Amanah akan lebih cenderung untuk meluluskan permohonan pembiayaan peribadi anda sekiranya anda mampu menguruskan kewangan peribadi, bukannya hutang, dengan cekap.

  Read More